ŠPECIÁLNE ZARIADENIA


Investičné celky
- pri realizácii vykonávame spracovanie projektovej dokumentácie, dodávky zariadení, montáže zariadenia, prevedenie kompletného vyskúšania dodávaných technológií, zaškolenie obsluhy a údržby a odovzdanie hotového diela zákazníkovi
- zabezpečujeme rekonštrukcie stávajúcich zariadení
- vykonávame záručný a pozáručný servis dodaných zariadení

Výmenníky tepla


Nerezové zariadenia


Smaltované produkty


Servis a montáže


Výroba, montáž a opravy tlakových zariadení pre chemické a energetické prevádzky

Cisterny a nádrže pre vlakovú a cestnú dopravu


Zásobníky, jednoúčelové výrobné zariadenia, kontajnery na tuhý a kvapalný odpad


Výmenníky, kolóny, chladiče, ohrievače, kondenzátory, práčky (tlakové zariadenia)


Reaktory, filter


Nádoby s vnútorným pogumovaním
Copyright © by Armont, spol. s r.o.. All rights reserved.
Created by dEgart 2007. XHTML | CSS